Juniorklubben i Blåbjerg Børneunivers

Juniorklubben i Blåbjerg Børneunivers er et pædagogisk fritidstilbud, for børn fra 4.kl. til og med 6.kl.

2LK

Juniorklubben

Mad: Mandag og onsdag er der et lille sundt måltid lige ved Juniorklubstart, tirsdag går dem der har lyst i skolekøkkenet og laver mad til ’’snacktime’’ – det er frivilligt, men ’’for at nyde må man yde’’ – ellers husk ekstra madpakke til eftermiddag i Juniorklubben.

Aktiviteter: Vi planlægger aktiviteterne efter børnenes ønsker.

Vi har forskellige brætspil, computerspil og kreative materialer, som børnene altid må benytte.

Regler: Vis hensyn til hinanden, tal pænt til og om hinanden, hjælp og respekter hinanden. Mobiltelefoner bliver i tasken eller opbevares i den lilla kurv. Ved gentagende upassende opførsel sendes man hjem på tænkepause!

Stamkort: Husk at udfylde stamkortet på Jeres barn i Tabulex, så Jeres barn kan deltage trygt i vores arrangementer.

Arrangementer: Overhold altid tidsfristen for tilmelding af hensyn til planlægning. Såfremt der er egenbetaling til arrangementer vil det fremgå af særskilte indbydelser, som I ligeledes kan se på Tabulex.

Information: Foregår via Tabulex – adgang via www.klubweb.dk Første gange I går ind, skal I bruge NEM-id, herefter kan I vælge at lave Jeres egen kode.

Juniorklubbens åbningstider

Åbningstider

Tirsdag og torsdag

13:35 - 16:30

Onsdag

14:20 - 16:30

Vil du høre mere?

4LK