Blåbjergskolen

Blåbjergskolen er en skole for alle!

85Vx3wmQ

Vi trives på Blåbjergskolen - og vi vil gerne udfordres og lære af andre

Vi er optaget af at motivere - det skal give mening at gå på Blåbjergskolen! Vi er bevidste om at bruge hele kroppen og naturen i undervisningen. I uderummene udforsker vi alle vores sanser og den praksisnære læring.Vi hilser lokalsamfundet og alle andre interesserede velkomne! Det nye kombibibliotek på afd. i Nr. Nebel fremmer nye og spændende læringsoplevelser, hvor vi kan mødes i fællesskaber på tværs af alder og etnicitet. Vi rummer forskellighed og ved at det er forudsætningen og værdifuldt for samarbejdet. Vi tager fælles ansvar for at inkludere og løfte børn med læringsudfordringer.

Alle har ret til et godt børneliv

Vi arbejder forebyggende med trivsel og handler ved mistrivsel

Her kan du læse trivselshandleplanen og anti-mobbe-strategien for alle afdelinger. Handleplan og strategi er udarbejdet på baggrund af trivselsmåling. I samarbejde med AKT-vejlederne (adfærd, kontakt og trivsel) arbejdes dagligt med elevernes trivsel.

9YDYtraQ

Sammen får vi succes

Fællesskab

Fællesskab

Udvikling

Udvikling

Motivation

Motivation

Ordblind – vi hjælper dig!

Vi bestræber os på at være en dysleksivenlig skole

Elever med dysleksi skal på Blåbjergskolen sikres lige muligheder for deltagelse i undervisningen, og de skal have samme muligheder for at tilegne sig viden, kundskaber, kompetencer og færdigheder i alle faglige sammenhænge som andre elever. Dette giver eleverne øget trivsel, inklusion og lyst til at lære. Målet er, at eleverne sikres de bedste betingelser for udvikling i alle fag og at de bliver, så dygtige som de kan.

 

pbFtiTZw

Vil du høre mere?

Kontakt Blåbjergskolen på

HC9IzN7A