Juniorklubben i Outrup

Juniorklubben i Outrup er et pædagogisk fritidstilbud, for børn fra 4.kl. til og med 6.kl.

Outrup Juniorklub3

Juniorklubben

Juniorklubben skal være et rart sted for alle børn, der går i 4. til 6. klasse.

Vi er et sted, hvor børnene i høj grad oplever medbestemmelse og er med til at sætte præg på det, der foregår. Vi er nærværende og lyttende, tydelige voksne. De fysiske rammer og aktiviteter understøtter børnenes positive udvikling på en måde, så børnene inspireres og har lyst til at bruge og være i Juniorklubben. Det skal opleves som et tilhørssted. Det enkelte barn og dets positive udvikling er i højsæde.

Vores indsatsområder er:

  • At fremme alle børns trivsel
  • At mindske oplevelsen af ensomhed
  • Særlig opmærksomhed på mistrivsel, udsatte og truede børn.

Vi samarbejder med SFO for at sikre en god og positiv overgang, med skole, SSP og BOF samt ungdomsklubben for også at sikre en god og positiv overgang til den. Åbningstiden er minimum 3 dage om ugen i forlængelse af skoledagen. Herudover er der mulighed for at udvide med aften- og weekendåbent. Som udgangspunkt er der ikke åbent på skolefrie dage.

Der kan opkræves et beløb for deltagelse i de arrangementer, der arrangeres ud af huset.

Juniorklubbens åbningstider

Åbningstider

Mandag

13:45 - 17:00

Tirsdag og torsdag

13:45 - 16:00

Vil du høre mere?

Outrup Juniorklub