Fællesbestyrelsen for Blåbjergskolen

Her kan du læse informationer om Fællesbestyrelsens arbejde og Fællesbestyrelsens dokumenter.

qaK1v_7Q

Vores principper

Når vi er sammen i skolen

Princip for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole og ekskursioner.

Se hele princippet her

Sådan planlægges skoledagen

Princip for undervisningens organisering

Se hele princippet her

Lektier

Princip for lektier

Se hele princippet her

Ved fravær

Princip for elevfravær

Se hele princippet her

Skolehjemsamarbejde

Princip for skolehjemsamarbejde

Se hele princippet her

Fællesbestyrelsen

Hans Martin Stage

Formand forældrerepræsentant

Jette Nygård Andersen

Næstformand forældrerepræsentant

Dorthe Malling Poulsen

Forældrerepræsentant

Tanja W. Bæk

Forældrerepræsentant

Janni L. Jessen

Forældrerepræsentant

Louise Christensen

Forældrerepræsentant

Mette Skjødeberg Zwinge

Forældrerepræsentant

Rebecca Lyhne Oster

Forældrerepræsentant

Louise Skødeberg Nielsen

Forældrerepræsentant

Jens Vognsen

Medarbejderrepræsentant

Maiken Hansen Haar

Medarbejderrepræsentant

Heidi Danielsen

Medarbejderrepræsentant

Lene Korsgaard

Skoleleder ledelsesrepræsentant

Mette Alsaker

Ledelsesrepræsentant

Rikke Winther

Ledelsesrepræsentant

Lone Vendelbo

Ledelsesrepræsentant

Lasse Poulsen

Elevrådsrepræsentant

Mathilde Bork

Elevrådsrepræsentant

Dagsorden og referater

Fællesbestyrelsens dagsorden og referater

Bestyrelsen mødes en gang om måneden. Dagsorden, referater, principper og andre relevante dokumenter kan læses her. Ved undringsspørgsmål til de viste dokumenter vil bestyrelsen gerne kontaktes.

 

An0Rz0mA

Vil du høre mere?

Kontakt Blåbjergskolen på

KmgtPPGA