Vigtige data

Eleverne laver trivselsundersøgelse. Forældre laver tilfredshedsundersøgelse. Tilsynsrapport for Dagtilbuddet. Kvalitetsrapport for skolen.

9O5kX69A

Trivselsmåling

Glade og sunde børn
lærer bedst

Trivselsmålingen viser at elever på Blåbjergskolen generelt trives godt. Vi har på baggrund af trivselsmålingen udarbejdet handleplaner for indsatsområder.

J0CHEluU

Tilfredshedsundersøgelse

Vi har brug for forældrenes input

Tilfredshedsundersøgelsen viser os, at forældrene er tilfredse med skolen. Tilfredshedsundersøgelsen gennemarbejdes i Fællesbestyrelsen og bruges som pejlemærke til indsatser på skolen.

rCVUitJg

Blåbjergskolens kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten viser et samlet billede af, hvordan vi klarer os på Blåbjergskolen. Kvalitetsrapportens data drøftes i Fællesbestyrelsen.

Rr_eupek

Vil du høre mere?

Kontakt Blåbjergskolen på

eopc4DtA